Pinguine 30 X 30 Cm 2017

Pinguine 30 X 30 Cm 2017

File Name: 1838aa868

Size: 41231 KB

Last Upload: 03, March 2019

Download Now Read Free

tuk patagonsk je vysok 8595 cm piem samice bv ni ne samec mvaj i men i u zobk nebo kdla vha tuka patagonskho je promnliv v zvislosti na ronm obdob pokud nehladov dosahuje vhy 15 a 21 kg piem obvykl vha samice se pohybuje mezi 93 a 128 kg a vha samce mezi 141 a 18 kg